Метка Группа Тур Дата, время Счет
Группа A 1 14.06.2024  22:00
Группа A, Тур 1
14.06.2024  22:00
– : –
Группа A 1 15.06.2024  16:00
Группа A, Тур 1
15.06.2024  16:00
– : –
Группа B 1 15.06.2024  19:00
Группа B, Тур 1
15.06.2024  19:00
– : –
Группа B 1 15.06.2024  22:00
Группа B, Тур 1
15.06.2024  22:00
– : –
Группа D 1 16.06.2024  16:00
Группа D, Тур 1
16.06.2024  16:00
– : –
Группа C 1 16.06.2024  19:00
Группа C, Тур 1
16.06.2024  19:00
– : –
Группа C 1 16.06.2024  22:00
Группа C, Тур 1
16.06.2024  22:00
– : –
Группа E 1 17.06.2024  16:00
Группа E, Тур 1
17.06.2024  16:00
– : –
Группа E 1 17.06.2024  19:00
Группа E, Тур 1
17.06.2024  19:00
– : –
Группа D 1 17.06.2024  22:00
Группа D, Тур 1
17.06.2024  22:00
– : –
Группа F 1 18.06.2024  19:00
Группа F, Тур 1
18.06.2024  19:00
– : –
Группа F 1 18.06.2024  22:00
Группа F, Тур 1
18.06.2024  22:00
– : –
Группа B 2 19.06.2024  16:00
Группа B, Тур 2
19.06.2024  16:00
– : –
Группа A 2 19.06.2024  19:00
Группа A, Тур 2
19.06.2024  19:00
– : –
Группа A 2 19.06.2024  22:00
Группа A, Тур 2
19.06.2024  22:00
– : –
Группа C 2 20.06.2024  16:00
Группа C, Тур 2
20.06.2024  16:00
– : –
Группа C 2 20.06.2024  19:00
Группа C, Тур 2
20.06.2024  19:00
– : –
Группа B 2 20.06.2024  22:00
Группа B, Тур 2
20.06.2024  22:00
– : –
Группа E 2 21.06.2024  16:00
Группа E, Тур 2
21.06.2024  16:00
– : –
Группа D 2 21.06.2024  19:00
Группа D, Тур 2
21.06.2024  19:00
– : –
Группа D 2 21.06.2024  22:00
Группа D, Тур 2
21.06.2024  22:00
– : –
Группа F 2 22.06.2024  16:00
Группа F, Тур 2
22.06.2024  16:00
– : –
Группа F 2 22.06.2024  19:00
Группа F, Тур 2
22.06.2024  19:00
– : –
Группа E 2 22.06.2024  22:00
Группа E, Тур 2
22.06.2024  22:00
– : –
Группа A 3 23.06.2024  22:00
Группа A, Тур 3
23.06.2024  22:00
– : –
Группа A 3 23.06.2024  22:00
Группа A, Тур 3
23.06.2024  22:00
– : –
Группа B 3 24.06.2024  22:00
Группа B, Тур 3
24.06.2024  22:00
– : –
Группа B 3 24.06.2024  22:00
Группа B, Тур 3
24.06.2024  22:00
– : –
Группа D 3 25.06.2024  19:00
Группа D, Тур 3
25.06.2024  19:00
– : –
Группа D 3 25.06.2024  19:00
Группа D, Тур 3
25.06.2024  19:00
– : –
Группа C 3 25.06.2024  22:00
Группа C, Тур 3
25.06.2024  22:00
– : –
Группа C 3 25.06.2024  22:00
Группа C, Тур 3
25.06.2024  22:00
– : –
Группа E 3 26.06.2024  19:00
Группа E, Тур 3
26.06.2024  19:00
– : –
Группа E 3 26.06.2024  19:00
Группа E, Тур 3
26.06.2024  19:00
– : –
Группа F 3 26.06.2024  22:00
Группа F, Тур 3
26.06.2024  22:00
– : –
Группа F 3 26.06.2024  22:00
Группа F, Тур 3
26.06.2024  22:00
– : –
A08 1/8 финала 1 29.06.2024  19:00
A08, 1/8 финала, Тур 1
29.06.2024  19:00
2A 2B
– : –
A02 1/8 финала 1 29.06.2024  22:00
A02, 1/8 финала, Тур 1
29.06.2024  22:00
1A 2C
– : –
A07 1/8 финала 1 30.06.2024  19:00
A07, 1/8 финала, Тур 1
30.06.2024  19:00
1C 3DEF
– : –
A01 1/8 финала 1 30.06.2024  22:00
A01, 1/8 финала, Тур 1
30.06.2024  22:00
1B 3ADEF
– : –
A04 1/8 финала 1 01.07.2024  19:00
A04, 1/8 финала, Тур 1
01.07.2024  19:00
2D 2E
– : –
A03 1/8 финала 1 01.07.2024  22:00
A03, 1/8 финала, Тур 1
01.07.2024  22:00
1F 3ABC
– : –
A05 1/8 финала 1 02.07.2024  19:00
A05, 1/8 финала, Тур 1
02.07.2024  19:00
1E 3ABCD
– : –
A06 1/8 финала 1 02.07.2024  22:00
A06, 1/8 финала, Тур 1
02.07.2024  22:00
1D 2F
– : –
QF1 1/4 финала 1 05.07.2024  19:00
QF1, 1/4 финала, Тур 1
05.07.2024  19:00
A01 A02
– : –
QF2 1/4 финала 1 05.07.2024  22:00
QF2, 1/4 финала, Тур 1
05.07.2024  22:00
A03 A04
– : –
QF4 1/4 финала 1 06.07.2024  19:00
QF4, 1/4 финала, Тур 1
06.07.2024  19:00
A07 A08
– : –
QF3 1/4 финала 1 06.07.2024  22:00
QF3, 1/4 финала, Тур 1
06.07.2024  22:00
A05 A06
– : –
SF1 1/2 финала 1 09.07.2024  22:00
SF1, 1/2 финала, Тур 1
09.07.2024  22:00
WQF1 WQF2
– : –
SF2 1/2 финала 1 10.07.2024  22:00
SF2, 1/2 финала, Тур 1
10.07.2024  22:00
WQF3 WQF4
– : –
F1 Финал 1 14.07.2024  22:00
F1, Финал, Тур 1
14.07.2024  22:00
WSF1 WSF2
– : –